Make your own free website on Tripod.com
  ImsakiyaHistorikVerksamhetVigselStudiebesökE-vykortDe sa om brandenKontakta ossPlanerad byggnadSkolanTillbaka till första sidan
 

 

  Vigseln i Moskén!

Kammarkollegiet har i ett beslut den 9 oktober 2002 med stöd av 2 § lagen (1 993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan förordnat Ayoub Chibli att vara vigselförrättare inom Islamic Center i Malmö.

Tid för vigsel avtalas med Ayoub Chibli vid personligt besök eller per telefon. Intyg om hindersprövning och
ansökan om muslimsk vigsel ska lämnas in och administrativa kostnaderna -  från 1000 kr. - ska betalas innan vigselförrättningen.

I regel förrättas vigseln i tjänsterum i Moskén. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats. Mannen och kvinnan ska ha vittnen med sig. Efter vigseln får paret vigselbevis. Och vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Hindersprövning

De som vill gifta sig ska begära hindersprövning, denna är till för att undersöka att inga hinder för äktenskapet finns. Hindersprövningsintyget gäller sedan i 4 månader och måste ges till vigselförrättaren.


Blankett om hindersprövning och anmälan om efternamn erhålls från den lokala skattemyndigheten. Du kan också beställa en blankett via Riksskatteverkets webbplats:
http://www.rsv.se/

Hindersprövningen fylls i gemensamt och lämnas till den lokala skattemyndigheten eller skickas in bevittnad av två andra personer.


Om det inte finns några hinder för giftermål skickar skattemyndigheten "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel". Dessa intyg ges till vigselförrättaren för att vara underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skattemyndigheten om vigseln.

 

För mer information om vigsel:
Islamic Center i Malmö
Ayoub Chibli
mailto:chibli@malmo2.net
Tfn: 0704-024 052